Българският културен форум и Българското самоуправление в побратимения с Русе район Уйбуда на унгарската столица Будапеща канят фотографи любители на конкурс. 
Темата е „Срещи с България 2015“ и организаторите очакват фотографии, в които да личат личните впечатления на авторите. Категориите в конкурса са „Обичаи и традиции в България“, „Цветове от България“, „Лица от България“, „Свещени места от България“ и „Кадри от България, заснети с мобилен телефон“. Допуска се участие най-много с 5 снимки, които трябва да се изпратят до 18 декември на електронен адрес: [email protected].