Оборотите на търговците на дребно в страната намаляват с 1,3% спрямо 2014 година, показват данните на Националния статистически институт за октомври. Сезонно изгладените данни показват обаче слабо увеличение от 0,1% на месечна база. 
Сериозни проблеми през последните месеци се наблюдават в сектора за търговия с текстил, облекло и обувки. Там търговците непрекъснато отчитат намаления и през октомври спадът на оборотите е от 6,7 на сто.
Като най-тежък месец се очертава септември, когато НСИ отчете свиване от 16,5% на оборотите при търговията с текстилни и кожени изделия. Все пак на месечна база през октомври нещата стоят по-позитивно с ръст от 2,6 на сто. 
Календарно изгладените данни на НСИ показват още и забавяне на ръста при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона и интернет. През октомври оборотите в този сектор се увеличават с едва 3,7% на годишна база, докато в предишния месец ръстът е бил над 10 на сто.
Увеличават се обаче оборотите на търговците на мебели и битова техника - с 2,2% на годишна база, както и на храни, напитки и тютюневи изделия - с 0,6%.
Спрямо предходния месец септември НСИ отчита намаление на оборотите при търговията с компютърна и комуникационна техника (от 0,8%) и при търговията с фармацевтични и медицински стоки (от 0,9%).
Забавя се тенденцията за свиване на оборотите при търговията на дребно с горива и смазочни материали. На годишна база спадът е от 6,4%, спрямо 7,1% в предходния месец септември и 8,9% през август.