Изпълнителната агенция по лозата и виното обяви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018. Приемът на заявления ще започне от 8 часа на 15 декември, става ясно от заповедта на изпълнителния директор на ИАЛВ. Мярката е една от най-търсените в последните години, тъй като голяма част от лозята в страната са много стари и подлежат на изкореняване.
 Утвърдени са нови образци на документи, свързани с издаването на удостоверения за участие по мярката. За класирането се въвежда оценка на проектите.