Как и какво спечели България от европейските програми и по-специално от оперативните програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“.

14,7 млрд лева е спечелила България от членството си в Европейския съюз до края на миналата година, сочат данните за баланса по сметката между изплатените от нас вноски в бюджета на ЕС и получените от страната ни средства от 2007 г. насам .

За първи път България е в челната десетка по усвояване на европейските средства, съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева пред журналисти в началото на октомври. 

До края на годината по оперативните програми следва да се разплатят близо 2 млрд. лв. от Европейския съюз (ЕС), други 1 млрд. лв. чакат да бъдат усвоени по програмата за селските райони.

Оперативната програма „Регионално развитие” е единна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС.

Тя координира другите секторни оперативни програми, за да се гарантира взаимното им допълване и съгласуваност. Бенефициенти са браншови, продуктови, местни и регионални туристически асоциации, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавна агенция по туризъм, здравни центрове, мното министерства, сред които на здравеопазването, на труда и социалната политика, на регионалното развитие и благоустройството, както и неправителствени организации, областни администрации, обществени компании за градски транспорт, и т.н.

Транспортът е ключов фактор за конкурентноспособността на националната икономика

Прогресът в транспортния сектор е изключително важен за развитието на международната търговия и туризъм. Целите и приоритетите на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструкутра са бъдат в съответствие с целите на ЕС за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Целта на програмата е да се развие железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и да се стимулира развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система. 

Програмата има принос и към трите стълба на стратегията с акцент към устойчив растеж за насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по- ефективно използване на ресурсите. В изграждането на транспортна инфраструктура от старта на програмата през 2004 г. вече са вложени над 3,2 млрд. лв.

Първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. бе подписан преди месец. Той е за проектиране и изпълнение на проекта „АМ „Струма” и е 370 млн. евро. Има и 673 млн. евро за развитие на железопътната инфраструктура.