Сигнал за унищожена люлка на детска площадка, подарена от съседи, както и за изсичане на здрави дървета подадоха в редакцията на „Утро“ жители на квартал „Сарая“. Виновна според тях е шивашката фирма „Нова линия“, която отскоро строи склад в района.
Проверка на място установи, че люлката и катерушката са си на местата, но седалката е счупена и потърси мнението на собственичката на „Нова линия“ Даниела Симеонова.
Купили сме терена и в момента работим по проект, съгласуван с общинските служби и специалисти. В него е залегнато какви дървета трябва да се изсекат. След като построим склада напролет, ще възстановя детската площадка и ще озеленя терена около нея, обясни Даниела Симеонова.