Цялата област Русе да се включи в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, граничните и другите слабо развити райони. Такова мотивирано предложение е изпратено от русенската областна управа до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това е съобщил зам.областният управител Станимир Станчев, който е взел участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в Габрово.
Станчев отбелязал, че Северен централен район също изостава в развитието си и се нуждае от целенасочена подкрепа за растеж и откриване на нови работни места. Той настоял на тази превантивна мярка, за да се предотврати по-нататъшното изоставане на района.