Депутатите увеличиха прага за получаване на семейни помощи за отглеждане на деца от 350 лв. на 400 лв. от 1 юли 2016 г. Това стана при гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2016 г., съобщи  „Фокус“ .

Според приетите текстове средномесечният доход на семейството по Закона за семейни помощи за деца за 2016 г. е: 350 лв. от 1 януари и 400 лв. от 1 юли. Депутатите гласуваха и размерите на месечните помощи за отглеждане на дете за 2016 г. да е, както следва: за семейство с едно дете – 37 лв.; за семейство с две деца – 85 лв.; за семейство с три деца – 130 лв., а за четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв. Депутатите решиха още, размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци да е в размер на 75 лв. Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане ще е 100 лв. Без промяна остава и размерът на еднократната помощ при раждане на дете - за първо дете – 250 лв.; за второ– 600 лв., а за трето дете – 300 лв. Сумата, която ще получат семействата за раждане на четвърто дете е 200 лв. Народният представител от ПГ на ПФ Димитър Байрактаров заяви, че ако не се запази старият праг от 350 лв. доходен критерий за получаване на семейна помощ за отглеждане на дете, 100 хил. деца ще бъдат лишени от семейни помощи. „Не е нужно да ощетяваме сто хиляди деца. Другият вариант е техните родители да преминат в сивата икономика, за да могат да получават тези пари“. Светлана Ангелова обясни, че напротив с мярката се разширява кръгът от семействата, които получават помощи за деца, а не се ограничава.