ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” - РУСЕ

Трайно незаети работни места в Русенски регион към 1 декември 2015 г.


*Това са свободни работни места, останали незаети три месеца и обявени от работодателите като трайно незаети

Дирекция “Бюро по труда” - Бяла тел. 0817/726 05

1 медицинска сестра – детско заведение, висше обр. по специалността
1 машинен оператор - шиене на облекла – частна фирма, без изискване за обр.

Дирекция “Бюро по труда” - Дулово тел. 0864/240 31

3 лекари – ЦСМП, висше обр. – обща медицина

Дирекция “Бюро по труда” - Кубрат тел. 0848/725 82

2 медицински сестри – социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността

Дирекция “Бюро по труда” - Русе тел. 082/821 419

3 общи работници – производство на интериорни врати – частна фирма, основно обр.
1 учител по труд и техника – държавно училище, висше обр. по специалността
1 готвач в ресторант – частна фирма, средно обр., опит
1 рецепционист в хотел – частна фирма, средно обр., английски език, компютърни умения
1 мияч на МПС – частна фирма, основно обр., за гр.Сливо поле
8 продавачи консултанти в супермаркет – частна фирма, средно обр.
4 машинни оператори за производство на филтри – частна фирма, основно/средно обр.
1 работник за спомагателни шивашки дейности – частна фирма, основно обр.
3 оператори на автоматична поточна линия в производство на галванични покрития – частна фирма, средно обр.
2 сладкари – частна фирма, средно обр., опита е предимство
2 технолози на облекла– частна фирма, средно специално обр.
1 техник механик, шевно производство – частна фирма, средно техническо обр.
98 шивачи на облекла – мъжко/дамско – частни фирми, основно/средно обр.
7 гладачи в шевно производство, ютия – частни фирми, основно/средно обр.
5 гладачи на преса в шевно производство – частна фирма, средно обр.
5 кроячи на текстил – частна фирма, средно обр.
2 моделиери конструктори на облекла – частна фирма, средно специално обр.
5 шлосери матричари – частна фирма, средно техническо обр., опит
10 инкасатори плащания – частна фирма, средно обр.
2 инженери поддръжка, производство на детайли за автомобилната промишленост – частна фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
1 технолог, производство на детайли за автомобилната промишленост – частна фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения
8 мехатроници – частна фирма, средно техническо обр.
1 машинен оператор, производство на детайли за автомобилната промишленост – частна фирма, средно обр.
3 техници механици - частна фирма, средно техническо обр.
2 инженери роботика – частна фирма, висше техническо обр., английски език
1 чистач хигиенист – частна фирма, основно обр.
1 преводач – частна фирма, средно обр., английски и френски език
5 служители, запитвания за работа в Cаll Centre – частна фирма, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
2 общи работници, поддържане на тревни площи на стадион – общинска фирма, основно обр.
6 склададжии – части за автомобилната промишленост – частна фирма, средно обр.
10 зареждачи на детайли за авточасти - частна фирма, основно обр.
1 асистент на управител на фирма – частна фирма, висше техническо обр., английски език, компютърни умения

Дирекция “Бюро по труда” - Силистра тел. 086/821 611

1 шлосер монтьор – частна фирма, средно обр., украински език
1 машинен инженер – частна фирма, висше обр. по специалността
2 оператори, парна преса – частна фирма, средно обр.
6 лекари – ЦСМП, висше медицинско обр.
1 фелдшер – ЦСМП, висше медицинско обр.
1 инженер технолог – частна фирма, висше обр. – хранително-вкусова промишленост

Дирекция “Бюро по труда” - Тутракан тел. 0866/601 29

3 машинни оператори, шиене – частна фирма, основно обр.
1 готвач – частна фирма, основно обр.
1 сервитьор – частна фирма, основно образование
3 лекари - спешна медицинска помощ, висше обр. - обща медицина
2 общопрактикуващи лекари – частна лекарска практика, висше обр. - обща медицина, компютърни умения

*За всички места трудовите договори са срочни, освен ако не е уточнено, че договорът е безсрочен