Митническото разузнаване ще следи интернет пространството за анализ и данни на митнически и валутни престъпления, е записано в проекта за нов правилник за дейността на Агенция "Митници".

Целта на новия документ, публикуван за обсъждане на Портала за обществени консултации, е да се ограничи контрабандата, коментират вносителите на проекта.

С промените звеното за митническо разузнаване ще има право още и на физически проверки на лицата, които извършват дейности с акцизни стоки, както и контрол върху преноса на пари и ценности през държавната граница.

Запазват се мобилните групи, които да проверяват съмнителни операции, свързани с вноса и износа на стоки.

Проектът за нов устройствен правилник за дейността предвижда още увеличаване на щатните бройки в агенцията – служителите вече ще бъдат 3 350, вместо сегашните 3 337. Намаляват обаче служителите в Централното бюро – от 638 служители сега до 601 души.

Най-много служители ще има в специализираната администрация на комисията – 450. 141 от тях ще бъдат в звеното за митническо разузнаване. Общата администрация ще бъде от 137 души.

Правилата орязват още и правата на част от дирекциите, като например "Вътрешен одит". В същото време обаче се увеличават правата на директора на агенцията. Той вече ще утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и допълнителните възнаграждения за постигнати резултати в агенцията.

В правомощията на директора е още и да определя длъжностите, за които е задължително носенето на служебно оръжие, както и моторните превозни средства със специален режим на движение.

Създава се и нова дирекция - "Информационни системи", в която ще работят 145 души. Тя ще отговаря за развитието на новите информационни и комуникационни технологии в Агенция "Митници". Това звено ще трябва да осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в другите държавни институции.

Новият устройствен правилник дава ясно определение на термина "митница", кой ръководи това административно звено и какви са неговите функции.

Променя се работното време на митничарите. Те ще работят както досега осем часа дневно и 40 часа седмично, но вместо от 9 до 17:30 часа с обедна почивка между 12:30  и 13 часа, вече ще бъдат на работните си места в променливи граници от 7:30 до 18:30 часа със задължително присъствие от 10 до 16 часа. Обедната почивка е в рамките на половин час, но може да бъде ползвана в интервала от 12 до 14 часа.