Кметът на община Русе Пламен Стоилов ще получава 2100 лева месечна заплата, което е с 600 лв. повече от предходния му мандат, решиха общинските съветници на сесията вчера. Предложението бе разгледано и прието на всички комисии, но тъй като това не е достатъчно, за да бъде включено в точката за гласуване, Васил Пенчев от ГЕРБ направи процедурното предложение. 
Мариета Волф от „Глас народен“ попита дали това е моментът, в който заплатата на кмета трябва да се увеличи. Не е нормално да се повишават заплатите в община Русе, където населението е намаляващо и липсва прираст на хора. Не виждам основание за повишаване на заплатата на кмета, без да имам нищо лично към него, каза тя. Волф предложи всеки съветник да декларира отказа си от една заплата, а със събраната сума да бъде продължена дейността по проект „Помощ в дома“, по който няма финансиране за асистенти на лежащо болни хора до началото на новия програмен период.
В крайна сметка предложението за увеличението на заплатата на Стоилов бе прието с 43 „за“, 5 „против“ и 2 „въздържал се“. С увеличението на кметската заплата ще се повишат и възнагражденията на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници.
Заплатите на селските кметове в общината също ще бъдат увеличени, като възнагражденията им ще се вдигнат с 30 до 152 лева.