На 18 февруари кметът Пламен Стоилов ще отчете пред гражданите изпълнението на бюджет 2013. Публичното обсъждане е насрочено за 17,30 часа в Пленарна зала.
Всички заинтересовани русенци могат да се запознаят с отчета на сайта на Общината. От документа става ясно, че през миналата година приходите в хазната са били 97 794 553 лева, а разходите - 77 243 872 лева. В сравнение с 2012-а приходната част е завишена със 16,2 млн. лева, а разходите - с над 7 млн. лева.
Докато през по-миналата година преходният остатък е бил 8,8 млн. лева, то през 2013-а той е рекордно голям - над 20,5 милиона. В сумата влизат 6,8 млн. лева спестени от такса битови отпадъци, а останалите са от неприключени проекти, от приватизация и др. Тук влизат и двата милиона, които правителството отпусна миналата година специално за подземния паркинг на Спортната зала.