През последните близо две години - от началото на миналата година до момента, цената на бензина (А95) в страната ни се е понижила средно с 0.58 лева за литър от най-масовото гориво, или 22.3%, според данни на сайта еnergy.eu. Литър бензин се продава по родните бензиностанции за 2.03 лева. За същия период бензинът в страните от ЕС е поевтинял с 13%, или близо двадесет евроцента за литър (39 ст. за литър). Литър бензин в ЕС е със средна цена от 2.40 лева за литър. 
Данните сочат, че е налице позитивен тренд на изпреварващо понижение в цената на бензина за посочения период. С по-евтин бензин се отличават от България единствено Естония, Литва и Полша, където цената на горивото е малко под 2 лева за литър. Най-малко за литър бензин плащат в Естония – при ниво от 1.90 лева.
При дизела понижението в цената у нас е в размер на 20.2%, на фона на поевтиняването на горивото средно от 22.3% в страните от ЕС. Тоест тук тенденцията е на изоставащо поевтиняване спрямо цената в ЕС. 
Цената на петрола на международните пазари е паднала с 56% за същия 2-годишен период. Само около 48% от стойността на бензина обаче се определя от петролната компонента, останалото са данъци, акцизи, мита и др. Ако поевтиняването на петрола бе изцяло калкулирано, то бензинът трябваше да поевтинее с 27%, а не с 22%, така че вероятно има още пространство за намаляване на цените. Същевременно се наблюдава и повишение на митата, данъците и акцизите като процентна компонента от цената на бензина. Те вече заемат 51.6% от цената на горивото спрямо 44% преди две години. Повишението в събираните от държавата налози (като процент от цената) прави бензина по-слабо чувствителен към поевтиняването на петрола на международните пазари.