България е на последно място в скалата по „удовлетвореност от жилището си“, показва изследване на „Евростат“ за жилищните условия в страните членки на ЕС през 2014 г. По 10-степенната скала за удовлетвореност България е на последна позиция с оценка 6. По-удовлетворени от българите от жилищните условия са хората в Сърбия - 6,2 степени; Латвия и Гърция - по 6,6; Унгария - 6,8; Хърватия - 6,9.
По същия показател най-удовлетворени от жилищните си условия са гражданите на Финландия и Швейцария - по 8,4 от 10 възможни. Много доволни от жилището си са също хората в Австрия и Дания - по 8,3; Швеция - 8,2; Норвегия, Ирландия и Холандия - по 8.
Според „Евростат“ около 56% от българите обитават къщи, а около 44% живеят в апартаменти. В същото време в Европейския съюз (ЕС), повече от половината (59.3%) от населението живее в къщи, 40% в апартаменти, при това над две трети (70.1 %) от хората в Съюза са обитавали собствени жилища, 29,9% са живели под наем.
При показателя „собственост на жилището“, около 84% от жителите на България имат собствени жилища. В нашата страна около 43% от домакинствата живеят в условия на пренаселеност, отчита още европейската статистика.
Най-много собственици на жилища в Евросъюза са регистрирани в Румъния - около 96%, Словакия - 90%, Литва, Унгария и Хърватия - по 89%.
Най-малко собствени жилища са регистрирани сред домакинствата в Германия - едва 52,5%, Австрия - 57%, Дания - 63%, Великобритания и Франция - по около 65%.