В комисията за защита от дискриминацията е подадена жалба срещу две фирми, предлагащи продукт с такова наименование, пише в."Телеграф". Жалбата е подадена от българка от смесен брак.Според нея предлагането на продукти, свързващи се с определена раса, различна от европеидната, представлява расова дискриминация. 

Жената е подала жалба срещу две фирми, предлагащи въпросните сладкиши - едната е варненската "Захарни изделия", а другата е пернишката ЕТ "Здравко Георгиев". Оплакванията и срещу двете са, че са пуснали за продажба търговска марка с наименование "Негърче" и "Негърка".