Пазарът на земеделска земя у нас остава стабилен и ликвиден въпреки законовите промени и други намеси. Въпреки изсипването на пазара на близо 1 млн. декара земя, собственост на офшорни фирми, цените не само не падат, а се покачват с 10% от началото на годината, коментират от „Русе ленд“.
След като още през 2014 г. беше приет закон фирмите, регистрирани в офшорни зони, както и дружествата извън ЕС да нямат право да притежават земеделска земя, в България неколкократно бе отлаган срокът те да се освободят от тази си собственост. Последната дата бе 01.10.2015 г., след която областните управи бяха длъжни да налагат глоби по 100 лв./дка, а ако и след това компаниите не продадат нивите си до 3 месеца, се налага и втора санкция от 300 лв./дка. 
Въпреки че вече мина месец и половина, не се наблюдава особена активност за събирането на тези глоби, които трябва да постъпят по сметки на Министерство на земеделието. Вместо това тия дни парламентарната комисия по земеделие прие промени в Закона за опазване на земеделските земи, според които санкционирането се отлага с нови 2 години. Официалното обяснение на вносителите е, че времето за подготовка било недостатъчно, а и това щяло да доведе до сериозни международни проблеми. 
Преди година се очакваше, че ако близо 1 млн. декара ниви, собственост на офшорни фирми, се предложат на свободния пазар, то той ще попадне под сериозен натиск и респективно цените на земеделските земи ще се коригират в посока „надолу“. Към настоящия момент по неофициални данни около 2/3 от тези ниви са сменили собствениците си, а цената на земята не само не се понижи, а и отбеляза ръст средно с 10% от началото на 2015 г. в цялата страна. Очевидно е, че и офшорките собственици понастоящем на останалите, подлежащи на глоби, парцели не са особено притеснени и явно са очаквали поредното отлагане, смятат от „Русе ленд“. Разбира се, не е особен проблем офшорките да продадат фиктивно земята на свои доверени физически и юридически лица, регистрирани в България.
Основната презумпция изобщо на този закон е, че гореописаните дружества ще използват земите си за неземеделски нужди основно с цел спекула. А това също не е съвсем вярно, тъй като повечето от тези ниви просто са отдадени под наем или аренда на български земеделски производители, тоест отново стигаме до разсъжденията за популизъм и лобизъм в нашето законодателство. Изводът е, че пазарът на земеделска земя у нас остава към настоящия момент стабилен и ликвиден въпреки някои законови промени и други намеси, коментират от „Русе ленд“.