Доставките на природен газ от САЩ за Европа, които ще бъдат сериозна конкуренция на „Газпром”, ще започнат през февруари 2016 година, съобщи Reuters. Тогава Литва ще получи първите количества втечнен природен газ. Природният газ, съдържащ 98% метан, при втечняване заема 0,17 % от обема на същото количество в газообразно състояние. Това се равнява на приблизително 1/600 от обема на газа. Намаляването на обема 600 пъти е голямо преимущество при преноса и съхранението му. Втечненият газ при пренос е нетоксичен, некорозивен и безцветен.

Американските компании вече създадоха експортна инфраструктура, като за целта похарчиха 60 милиарда долара. През 2019 година доставките за Европа ще превишат 60 милиона тона, което ще намали зависимостта на Европейския съюз от руския газ.

Експертите засега не знаят каква ще е стратегията на „Газпром” в новата ситуация. Дали ще понижава цените или ще намали добивания природен газ, зависи от решението на неговото ръководство.

Все пак повечето прогнози са за спад на цената предвид конкуренцията. Да прибавим, че доставки на втечнен природен газ ще правят Австралия и Катар. Засега единственото, което руската компания е предприела е обявяването на търгове за природен газ в ЕС, първият от които се проведе през септември и на него бяха продадени 1.2 милиарда куб. метра.

Първите страни, които ще преминат от руски на американски газ са прибалтийските. Литва вече е готова с терминал за разтоварване на втечнен газ в пристанището Клайпеда. В тези страни се развива активно и производство на газ от биомаса и част от излишните количества ще бъдат продавани в Европа.