Точно 3 683 540 контрабандни цигари и 1135 килограма тютюн за пушене бяха унищожени под контрола на русенските митничари. 
Процедурата включва механично раздробяване на цигарите, които след това се изгарят в пароцентралата на „Фазерлес“ АД в Силистра. 
Тютюнът и цигарите, които се унищожават, са предмет на престъпления, за които има влезли в сила присъди.