Неизвестни вандали са унищожили информационните табели на Средновековен град Червен. Част от табелите са изтръгнати от местата им, други са с отлепени принтове, трети са заличени със спрей или надраскани с графити.
През 2022 г. по проект „ArcheoDanube“, реализиран по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, бяха поставени 14 табели за около 10 000 лева, а налични на крепостта бяха други 12. Сред тях има планове на обекта, изображения - възстановки на отделни части - замък на болярина, архиепископска църква, стражева кула. Новите табели подчертаваха контекста на находките, които се пазят в музея, показваха от кое място са, какво е значението им. Всички табели бяха на два езика, а повечето от тях - снабдени с QR код за повече информация.
Предстои комисия от музея да установи кои от съоръженията могат да се ремонтират и кои трябва да се поръчат отново.