Управителят ДКЦ 1 и доскорошен председател на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов бе назначен за председател на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Комисията е един от ключовите фактори във фармацевтичната сфера. Тя дава становища по етични въпроси в областта на клиничните изпитания на лекарствени продукти, ръководи комисиите по етика в сектора и разглежда жалби срещу техни становища.