Спад на продажбите за деветмесечието и засилващи се негативни тенденции, които съществено влошават прогнозата за финансовите резултати за цялата година обяви „Фазан“ АД в междинния си отчет към 30 септември. Продажбите през третото тримесечие на 2015 година показват традиционната цикличност на този бизнес. Първото тримесечие е най-силно по отношение на нетните приходи от продажби - 1486 хил. лева, през второто приходите са в размер на 1023 хил. лева, а през третото - 1012 хил. лева. Спадът в продажбите се задълбочава и достига 12,35%. 
Основната причина е негативното влияние, което оказват ръстовете в цената на суровините. В допълнение, през отчетното тримесечие се наблюдава намаляване на експортните цени в съседна Турция вследствие увеличение на заетостта и поради обезценката на турската лира спрямо поскъпналия долар. Тази тенденция ще продължи и през следващата година, което влияе на конкурентоспособността на продукцията на русенската компания и би могла да намали поръчките.
На тази база „Фазан“ прогнозира продължаващ спад в поръчките и през последното тримесечие, при което спадът на производството може да надмине 18% на годишна база и да отчетем финансова загуба за 2015 година.
Предприятието работи в нестабилна и трудна за прогнозиране международна среда поради рязко поскъпналия обменен курс долар/евро и свързаните с него доставки на суровини и промените при конкурентните производители. Основните клиенти във водещи направления като Германия, Франция и Великобритания са с достатъчно добри позиции на пазарите, на които оперират. Основната ни задача е запазването им като такива с качествена стока и коректно отношение към договорените срокове на възложените поръчки, коментират от „Фазан“.
Дружеството продължава да работи при необичайното равнище на конкуренцията в отрасъл текстилна промишленост, включително влиянието на сивата икономика в сектора. Ценовият натиск на вносната, предимно некачествена стока от Далечния изток оказва трайно влияние не само на българския, а и на европейските пазари, казват от „Фазан“.