До приключването на ликвидацията на „Летище Русе“ дружеството има оставащи задължения в размер на 14 500 лева. Те са за заплати, счетоводно обслужване, заплащане на ликвидатор, експертиза на документите на дружеството от Държавен архив и данък върху имущество. Затова кметът Пламен Стоилов предлага да се направи допълнителна парична вноска от общинския бюджет, а предложението предстои да бъде разгледано и обсъдено на сесията на 30 ноември. 
Междувременно при инвентаризацията на имуществото в началото на ликвидацията директорът на общинско предприятие „Паркстрой“, което отговаря за обекта, е проявил интерес към действащата транспортна и друга техника. Тя обаче се води счетоводно на цени от 3-4 лева, тъй като е с изтекъл амортизационен срок. Затова от общинска администрация считат, че е по-целесъобразно да се направи допълнителна парична вноска за 14 500 лв., вместо да се осребрява наличното имущество. След ликвидацията то ще бъде предоставено на „Паркстрой“, за да се използва за поддръжка на района на летището и сградата.