Доходите на българските домакинства растат по-бързо от разходите показа официалната статистика за третото тримесечие. Според данните в периода юли - септември средният доход на домакинствата у нас възлиза на почти 3026 лева или по 1262 лева на член. Това е ръст от 5,6% спрямо същия период на миналата година.
В същото време разходите вече възлизат на 2802 лева на домакинство или 1168,75 лева на член. На годишна база има ръст от 1,9 на сто. От данните излиза, че средностатистическото българско домакинство успява да спести 224 лева за година.
Основният източник на доходи на българите е работната заплата (55,7%), следвана от доходите от пенсии (25,7%) и от самостоятелна заетост (7,5%).
Прави впечатление, че през летните месеци има ръст на доходите, които домакинствата получават от работна заплата (с 8,3 на сто до 1 684 лева) и от пенсии (с 3,5 на сто до 776 лева). В същото време обаче парите от самостоятелна заетост намаляват - с 2,5% до 226 лева на домакинство. 
Почти 1/3 от разходите на българските домакинства са за храна. За периода разходите за храни и напитки са в размер на малко под 912 лева за домакинство (380 лева на член). Макар и разходите за храни да растат, потреблението е намаляло. Особено видно е това по отношение на плодовете - от 19,6 кг на 17,3 кг. При потреблението на месо пък има слабо увеличение - от 7,5 кг до 7,7 килограма.
Следващото перо в разходите на българите са свързаните с жилищата и комуналните услуги - общо по 370 лева на домакинство. Спрямо същия период на миналата година те растат с 4,3 на сто.
През периода най-значимо увеличение имат разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия (с 11,3% до малко над 129 лева за домакинство). Най-резкият спад се наблюдава по отношение на разходите за облекло и обувки - от 17,3% до 90 лева средно за домакинство.