Огромен скок в броя на заетите в Русенско през третото тримесечие на годината отчете националната статистика. Броят им в периода юли-септември достига 94,2 хил. души, което е с 6,1 хил. повече отколкото през предходното тримесечие и с цели 8,2 хил. човека над регистрираните през същия период на миналата година.
Като заети статистиката определя всички хора на възраст над 15 години, които в този период са работили поне 1 час, за което са получили възнаграждение. Само преди седмица значително повишение бе отчетено и в броя на наетите по трудов договор в областта, нараснал с 1200 души спрямо миналата година. В групата на заетите попадат самонаетите, хората, работещи по граждански договори, получаващите хонорари, свободните професии и др. Тъй като се смята, че това е по-предприемчивата част от населението, осигуряваща сама работата си, е радващо, че точно нейният брой расте и то впечатляващо.
От 94,2 хил. заети 47,7 хил. човека са мъже, а 46,9 хил. - жени. Коефициентът на заетост е по-висок при мъжете - доходи от работа през третото тримесечие са получили 494% от мъжете и 45,9% от жените.
В групата на възраст между 15 и 64 г. попадат 92,3 хил. човека, което значи, че в областта се трудят поне 1,9 хил. души на пенсионна възраст (над 65 г.). Заети са 62,4% от населението в тази трудоспособна възраст, като коефициентът на заетост е много по-добър за жените - 64,6% при 60,4% за мъжете. 
По брой на заетите Русе заема доста скромно място в класацията на областите в страната - 11-о. Пред нас са центрове като Велико Търново - 108,8 хил. души, Плевен - 101,1 хил., Благоевград - 137,2 хил., Пазарджик - 109,2 хил., Хасково - 105,2 хил. души.