Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2013 г. е 694,83 лв., съобщиха от института.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. е 648,73 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.