Извънредно общо събрание на акционерите си свиква Управителният съвет на „Параходство БРП“ на 11 декември, става ясно от съобщение на дружеството до фондовата борса. Като първа точка в дневния ред е записано освобождаване от състава на Надзорния съвет на Илия Костадинов Златев. На негово място УС предлага да бъде избран Тодор Йотов Йотов.
Акционерите ще гласуват и за оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.242, ал.6 от Търговския закон с новоизбрания член на Надзорния съвет на дружеството. Според проекта за решение това трябва да направи Тихомир Иванов Митев.
Само преди десетина дни в Търговски регистър бяха вписани и промени в Управителния съвет на „Параходство БРП“ АД. Като член на УС бе заличен Сергей Иванов Лазаров, а за нов член бе избран Румен Стефанов Попов.