“От 30 % до 50% от преписките са с пороци. Не съдържат необходимите индивидуализиращи данни за задължените лица, номерът на индивидуалния административен акт или на съответния взискател, или са изпратени за събиране в некомпетентна териториална дирекция на НАП, или вече са платени преди изпращането им в НАП, или не подлежат на събиране от НАП”.
Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос - министърът на финансите Владислав Горанов, предаде репортер на БГНЕС. Повод за питането са натрупаните близо 750 млн. лв. взимания на съдебната власт, които трябва да се събират от НАП.
“Принудителното събиране на вземанията в полза на ВСС е затруднено и в резултат на някои проблеми, свързани с взаимодействието с органите на съдебната власт. Издадените от органите на съдебната власт актове се предават в НАП на хартиен носител, като публичните изпълнители констатират съществени нарушения на действащите правила за комплектуването и изпращането им”, допълва финансовият министър. Горанов уточнява, че още през април месец тази година е уведомил ВСС, че в резултат на изготвен анализ е установено, че за 55% или над 400 млн. лв. от несъбраните към 10 март 2015 г. вземания на съдебната власт, не могат да бъдат предприети или вероятността да постъпят суми е минимална.
От отговора става ясно още, че взиманията, които трябва да бъдат принудително събрани за периода 2010-2015 г. възлизат на 583,3 млн. лв., от които 234,7 млн. лв. е задължение на едно физическо лице по изпълнителен лист за глоба. За същия период на ВСС са преведени суми в общ размер на 47,8 млн. лв. или средно по 9,31 млн. лв. годишно.
Финансовият министър припомня, че според Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, при разпределение на събрани принудително суми, взиманията към ВСС се погасяват последни. По закон първо се погасяват данъчни и митнически актове, както и задължения, постъпващи директно в централния и местните бюджети. В заключение, Горанов отбелязва, че НАП събира принудително взиманията на над 140 институции, които имат правомощията да издават актове. Общо предявените вземания на взискатели, различни от НАП през 2014 г. са 610 560 броя, като от тях – на органите на съдебна власт са 58 000 броя.