1501 специални операции, при които са използвани Специализираните тактически звена за бързи действия (СТЗБД) и Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ), са проведени от Министерството на вътрешните работи за периода 1 януари 2009 г. – 1 декември 2013 г. От тях в 701 случая силите и средствата на звената са били използвани неправомерно.

Това показва доклад от извършена проверка за правомерността на действията на ръководни служители на МВР при определяне необходимостта от използване на сили и средства на СТЗБД и СОБТ – МВР, в отговор на искане от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-рото Народно събрание Атанас Мерджанов, съобщиха от парламента.

От неправомерните 701 специални операции, в 526 случая липсва фактическо основание за използването на Специализираните тактически звена за бързи действия. Например при задържане на извършител с особено опасно престъпление с оказване или с възможност за оказване на въоръжена съпротива; охрана на свидетели, специални товари и други, свързани с полицейско разследване; специфични задачи, свързани с опазване сигурността на страната при кризисни ситуации – взети заложници, барикадиране, заплаха или използване на взривни вещества, терористична дейност и др.

Отсъства правно основание за други 317 специални операции, за които не са издадени задължителни писмени заповеди от съответния компетентен орган. В изготвения доклад се посочват данни за 142 случая, в които едновременно отсъстват и двете горепосочени основания.

По инициатива на ГДБОП – МВР са проведени 37 полицейски операции, за реализирането на които е било необходимо да се използват ресурсите на Специализирания отряд за борба с тероризма. На парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред обаче не е предоставена информация установяване на фактическото основание за осъществяването им.

Извършената проверка отчита, че в издадените писмени заповеди за използването на СТЗБД и СОБТ – МВР липсват основни реквизити на индивидуалния административен акт по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс. Това затруднява, а в някои случаи води и до невъзможност за осъществяване на контрол на проведените операции, се казва още в изготвения доклад.