Пазарът на земеделска земя в Русенска област през последните 3 месеца се характеризира със силно намалени обеми в сравнение със същия период на миналата година. Основната причина е нежеланието на купувачите да отговорят на доста надутите оферти. Това коментират от специализираната компания за покупко-продажба и арендуване на земеделски имоти „Русе ленд“.
След непрекъснатия ръст на цените на нивите през последните 5 години като че ли в момента настъпва известно „отрезвяване“. Сделките стават трудно, защото за арендаторите земеделският бизнес е по-слабо печеливш от периода 2010-2012 г. и те не са готови за покупки на всяка цена, а от друга най-често продавачите на един парцел са няколко човека, които трудно постигат съгласие помежду си, твърдят от „Русе ленд“. 
В Русенска област цените на нивите се повишиха от 300-340 лв./дка през 2010 г. до 900-1200 лв./дка в момента, като за някои по-големи парцели в Община Сливо поле надхвърлят и тези нива. При земеделските производители има и други причини за въздържане от масирани покупки. Много от тях обвързаха арендодателите си с дългосрочни договори и нямат интерес да затварят свободни средства, чиято инвестиция ще се изплати за повече от 12 години. Основен фактор в същата посока са и намаляващите субсидии от еврофондовете - както при директните плащания за единица площ, така и предвижданото сваляне наполовина на средствата за агроекология.
Много от собствениците на земя продължават да живеят с убеждението, че цената й ще се движи само нагоре, но след трикратното и повишение през последните 5 години това вече е свързано с доста въпросителни. 
Така в Русенска област желанията на продавачи и купувачи се срещат по-рядко, което е валидно най-вече за общините Сливо поле, Русе, Ветово и Бяла. В останалите райони, където и цените на нивите са много по-ниски, все още има прилични обеми на сключените сделки. 
Друга основна тенденция за последните месеци е, че в русенския регион основни купувачи са големите земеделски производители за сметка на инвестиционните фондове, до които достигат много по-малко парцели в сравнение с предишни периоди. Все пак можем да отбележим, че макар и след по-продължително търсене собствениците на големи и качествени земеделски парцели, необременени с дългосрочни договори често успяват да постигнат желаните от тях цени, което говори за стабилност и ликвидност на този пазар, казват от „Русе ленд“.