Само софийската фирма „Веолия Енерджи Салюшънс България“ е кандидат по обществената поръчка за прилагане на мерки по енергиен мениджмънт на 7 сгради общинска собственост с цел да се постигнат икономии на енергия. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. Фирмата, която е подала документи за участие в поръчката, се занимава с инженерни дейности и технически консултации, а в съвета на директорите участват трима французи. 
Сметките си за ток ще намалят училищата „Васил Априлов“, „Ангел Кънчев“ и „Отец Паисий“, детските градини „Зора“ и „Русалка“ 1, залата за акробатика и залата за гимнастика в спортен комплекс „Локомотив“ и корпус Б в общежитието за средношколци. 
Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лева без ДДС, а срокът на изпълнение осем месеца.  
През отоплителния сезон 2014-2015 бяха успешно приложени мерки по енергиен мениджмънт на 12 сгради общинска собственост. На тях следва да се приложат мерки, които да гарантират вече постигнатите икономии и да ги запазят.