Ефективен модел за комплексна подкрепа на приемните деца и семейства представиха от сдружение „Еквилибриум“ на годишната среща на Националната асоциация за приемна грижа в София. Психологът от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе Яна Делева разказа за изведените от социални домове деца с увреждания, които са настанени в приемни семейства, за партньорските отношения с общината и други добри инициативи. През септември 2015 г. в Русе има 22 професионални приемни семейства, а през тяхната грижа са преминали 62 деца, 17 от тях с увреждания, 37 са осиновени и 12 са се върнали при биологичните си родители. Русенският модел на работа предизвика много положителни реакции, коментари и въпроси от участниците във форума, които бяха впечатлени от добрите практики на „Еквилибриум“.