Бухал и улулица бяха пуснати на воля преди дни в района на село Писанец. За акцията беше поканен и човекът, намерил бухала в безпомощно състояние - земеделски производител от селото. Бухалът е бил с вътрешни инфекции, които не са му позволявали да се храни. Въпреки тежкото му състояние, само в рамките на месец той е излекуван под грижите на лекарите в Спасителния център за диви животни на „Зелени балкани“ в Стара Загора. 
Улулицата, която излетя в горите на природен парк „Русенски Лом“, също идва от Стара Загора. Макар че птицата не е толкова рядка, за нея също са били положени специални грижи. Директорът на ПП „Русенски Лом“ инж.Цонка Христова пусна птицата, но на значително разстояние от бухала, за да не се кръстосват ловните им територии. 
През август бяха пуснати керкенези, отгледани по програмата на „Зелени балкани“ за възстановяване на редките и защитени видове, а в края на септември беше спасен млад египетски лешояд, който не можа да излети на юг с родителите си, припомниха от дирекцията на парка.