За десета поредна година Русенският университет се превърна в поредна спирка от европейската обиколка на автобуса, разнасящ информация за възможности и перспективи за студенти, млади учени, постдокторанти. Пътуващата презентация на мрежата от центрове за мобилност на учени EURAXESS предизвика интереса на младите хора, които потърсиха шансове за научно развитие в рамките на ЕС. На специален семинар участници в международни изследователски проекти споделяха опита си от пътуванията и срещите с колеги от други висши училища в Европа. Ние бяхме едно от първите висши училища, които се включиха в тази мрежа, припомни ректорът чл.-кор.проф.Христо Белоев при откриването на събитието, на което Светлана Димитрова, EURAXESS координатор в Софийския университет, представи различните направления на работа в подкрепа на мобилността на младите учени.