Липсва договорка кога лихвеният процент по кредит може да бъде намаляван, но за сметка на това банката чрез неравноправна клауза си е осигурила печалба във всеки един случай. Това се казва в част от мотивите на Русенския районен съд по поредно дело, което излиза със заключение, че „Уникредит Булбанк“ е вземала по-високи вноски от клиентите си. С конкретното решение магистратите на първа инстанция осъдиха банката да върне надвзети 9734 лева на жена, теглила ипотечен кредит.
На клиентката в края на 2006 година била отпусната сумата от 31 780 евро, които трябвало да върне на 300 месечни вноски.    
Договорено било всеки месец да плаща около 214 евро. Всичко вървяло добре до декември 2008 година, когато при олихвяването на кредита се намесил допълнителен компонент с името „премия“. Според съда банката едностранно е добавила този допълнителен елемент, от който лихвата набъбва, без кредитополучателката да е давала съгласие. Въведената премия всъщност е неравноправна клауза в договора, която не говори за добросъвестност от страна на финансовата институция. Така кредитор и кредитополучател се оказали с различни права и задължения като неравновесието е в полза на банката. 
Съдът сметна, че жената е надвнесла 9734 лева за периода от 1 януари 2010 година до края на 2014 година и осъди банката да й ги върне. Впрочем това е поредното дело срещу „Уникредит“, което е печелено от страна на потребителите. Оказва се, че с въвеждането на допълнителната премия към лихвата банката е искала да задържи позициите и приходите си в условията на върлуващата икономическа криза. 
Рекордната лихва, която трезорът бе осъден да върне на клиента си, бе 15 806 лева. 
Решението е само на първа инстанция и вероятно ще бъде обжалвано.