1,144 млн. лева печалба и леко увеличение на приходите отчете „Параходство БРП“ в междинния си отчет за периода януари-септември, представен на фондовата борса. В сравнение със същия период на миналата година приходите бележат лек ръст до 12,4 млн. лева. Счетоводната печалба обаче намалява с почти 200 хил. лева. Третото тримесечие се оказва сравнително неуспешно за параходството, тъй като към края на юни то имаше печалба от над 1,5 млн. лева.
Според междинния доклад, основният фактор, определящ резултатите до края на годината, ще бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на Среден и Долен Дунав. През последните месеци е постигнато равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Навлата при един от  най-масовите товаропотоци - този на зърната, твърдо се котират в евро, докато договарянията на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати, с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.  
Промени в навлата по  дългосрочните договори за  превози в рамките на ЕО също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.
През миналата седмица „Параходство БРП“ АД обяви, че продава на „Порт Инвест“ ЕООД 3/29 идеални части от собствения си речен плавателен съд: моторен кораб-тласкач „Торнадо“. За аналогична такава продажба, отново на 3/29 идеални части от същия кораб бе съобщено и през лятото.
Направени са и промени в Управителния съвет на дружеството. С вписване в Търговския регистър на 26 октомври като член на Управителния съвет е заличен Сергей Иванов Лазаров, а на негово място е избран Румен Стефанов Попов.