Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определи нова цена на тока от 1 ноември. На брифинг във връзка с Решението на Комисията за утвърждаване на цени на електрическата енергия, считано от 1.11.2015 година, нейният председател Иван Иванов трябва да обяви официално, какви цени ще заплащат за електроенергия битовите и индустриалните потребители през зимните месеци.Очакванията са токът за бизнеса да поевтинее минимално, а за битовия потребител да няма промяна. Като основна причина за образуването на по-ниските цени Иванов посочи драстичното поевтиняване на природния газ, което е с близо 1/3 от началото на годината. Очаква се добавката „Задължение към обществото” от 37, 90 лв. да бъде намалена до 36,83 лв. По този начин токът за малките предприятия, които го закупуват на регулирания пазар, ще поевтинее с 2%, а за големите и средните фирми електроенергията таксата "Задължение към обществото" ще намалее с един лев за мегаватчас. 

Съгласно закона КЕВР има право да променя цената на електричеството на тримесечен период, ако се наблюдава 10% „подобрение” на ресурса за производство, като в него, освен природния газ, влизат и въглищата. Иван Иванов обясни, че на този етап не е нужно цената на тока за бита да се променя, защото към момента това би могло да стане едва с незначителния 1%. На закрито заседание на 30 октомври КЕВР окончателно е гласувала промените, а на брифинг от 16.00 часа днес председателят на регулатора трябва да обяви взетото решение. Той бе категоричен, че намалението на добавката „Задължение към обществото” ще се почувства директно от бизнеса.