С 20 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ Висшият съдебен съвет /ВСС/ избра Трифон Владов за втори мандат начело на Районната прокуратура в Бяла. Впрочем за поста друг кандидат не се бореше.
Прокурор Владов има 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. В концепцията си за стратегическо управление той заявява амбиция да работи съвестно, професионално, безпристрастно и достойно. Набелязва и конкретни цели за развитие на прокуратурата. Сред тях са съкращаване на продължителността на разследването, запазване и увеличаване на броя на незабавните и бързи производства, продължаване на тенденцията за нисък процент на върнати дела и оправдателни присъди, провеждане на общи обучения и индивидуална работа с разследващите полицаи, спазване на етичните правила, включително продължаване на добрите практики в медийната политика.
Новият-стар районен прокурор изрази надежда пред Висшия съдебен съвет, че свободният щат на прокуратурата в Бяла ще бъде попълнен. 
През последните седмици ВСС благослови и няколко рокади на територията на Русенския съдебен район. За заместник-председател на Русенския районен съд бе назначена съдия Виржиния Караджова. В същото време от поста бе освободен досегашният заместник на административния ръководител Дарин Йорданов. Рокадата е по предложение на самия председател на Районния съд Пламен Ченджиев.
Съдия Ченджиев бе избран от ВСС за ръководител на първоинстанционния съд в края на юли тази година. Както в повечето случаи, новият председател сформира собствен екип.
На предходно свое заседание, по воля на ръководителя на Русенската районна прокуратура Яна Илиева, ВСС назначи за нейн заместник прокурор Велина Петрова. Другият заместник на Илиева е говорителят на Районна прокуратура Радослав Батанов.