Неплатени глоби, наложени по дисциплинарни производства, накараха Русенската адвокатска колегия да поиска от съда неин член да й се издължи. 
Още през декември 2009 година защитникът З.П. бил санкциониран с 1 минимална работна заплата - тогава в размер на 240 лева, а 2 години по-късно получил наказание да плати 7 работни заплати или 1890 лева. Глобите били заради неприемлив начин на рекламиране на адвокатската си практика и несъвместими със закона за адвокатурата средства за привличане на клиенти. Нарушил етичните разпоредби и с интернет страницата, която поддържал. Решенията на русенската колегия били потвърдени от Висшия дисциплинарен съд при Висшия адвокатски съвет. Тъй като глобите не били платени, се стигнало до издаване и на изпълнителен лист. Така на юриста било разпоредено да се издължи на колегията и да плати общо 2130 лева глоби по влезли в сила решения на дисциплинарния съд. И тази мярка не проработила, затова колегията заведе дело срещу своя член.
Самият защитник обяснил на съда писмено, че давността на претенциите вече е изтекла, а искането е недопустимо.
Русенският районен съд на първа инстанция сметна, че искането на адвокатската колегия е съвсем основателно и призна, че юристът й дължи неплатените санкции. Решението може да се обжалва.