Съвместна практическа лектория по данъчно-осигурителното законодателство стартират за първи път офисът на НАП в Русе и Юридическият факултет на Русенския университет "Ангел Кънчев". В първия модул партньори на студентите бяха началникът на отдел "Услуги за клиенти" Галина Пенчева и гл.експерт "Анализи и планиране" Петко Дюлгеров. За повече от 60 бъдещи юристи заседателната зала на офиса на НАП се превърна в модерна учебна аула, в която обсъждаха 2 мултимедийни презентации, подготвени от данъчните служители.
Първата представи актуалния модел на приходната администрация в България с нейната структура, органи и правомощия, тяхната лична, териториална и материална компетентност, както и видовете актове, издавани в практиката. Втората обхваща практическите дейности по регистрацията на данъчните субекти, нейната същност и предназначение, видовете и процедурите по тях. 
Задълбоченото представяне на актуалната данъчна практика не само даде солидни познания на бъдещите юристи за предстоящия им изпит по "Данъчно право", но и ги подтикна към поредица въпроси. От особен интерес за тях се оказаха фискалната необходимост от дирекцията за специално обслужване на големите данъкоплатци в НАП и  здравното осигуряване на работещите студенти. 
През декември предстои вторият модул от лекторията, в който експерти от офиса на НАП в Русе ще запознаят студентите от Русенския университет с най-актуалните нормативи и практики при извършването на проверки, ревизии и установяването на данъчни нарушения, както и методите за принудителното събиране на държавните вземания.