Въпреки мащабната рекламна кампания на „Топлофикация Русе“ за присъединяване на нови абонати, най-вероятно нито един кандидат няма да се радва на удобствата на централно парно отопление тази зима, научи „Утро“. Заради множеството промени в закони и нормативни актове от лятото насам от дружеството са принудени да отложат реализацията на плановете си за пролетта.
602 домакинства са подали заявления за присъединяване към топлофикационната мрежа от лятото досега. Имам малки надежди, че ще успеем да присъединим една група в квартал „Здравец“, но най-вероятно всички ще останат за пролетта. Време вече няма, тъй като може да се копае само до края на октомври. Но хората трябва да са спокойни - всички ангажименти, които сме поели, си остават, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев. До кандидатите са изпратени уведомителни писма за изясняване на ситуацията.
Според Желев основна причина за забавянето има новото творение на депутатите Фонд за стабилизиране на енергетиката, за който „Топлофикация Русе“ и останалите дружества от сектора заделят задължително 5% от приходите си. Това са 200 хил. лева, с които могат да се изградят 5 абонатни станции в близките до топлофикационните магистрали райони. За по-отдалечените, за които трябва да се поставят и дълги тръбопроводи, сумата може да скочи до 200 хил. лева. 
Другият удар, който понася „Топлофикация Русе“, е промяната в Закона за устройство на територията, според който дружеството плаща сервитутни права на общината за всяко полагане на тръба през градинките.
Тези ефекти вече са отчетени в разчетите за догодина и следващата пролет желаещите трябва да бъдат вече присъединени. Стига пак да не се появи някоя изненада под формата на промени в правилата. Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране одобри без забележки бизнес плана на „Топлофикация Русе“ за периода до 2019 г., в който се предвижда разширение на топлофикационната мрежа и присъединяване на 2 MW нови мощности на година. Досегашната практика обаче показва, че регулаторът твърде малко се съобразява със собствените си по-ранни решения и често гаси пожари с нови мерки, които изменят драстично ситуацията за целия енергиен сектор.