Лаборатория по възобновяеми енергийни източници подпомага обучението на студентите в Русенския университет. Тя бе открита вчера и е подарък от шуменската фирма „Теси“. В нея ще провеждат практически занятия студентите магистри по електроника от специалността „Електроника от възобновяеми енергийни източници“. Инсталация за топла вода, която използва слънчева енергия, плосък слънчев колектор, разрез на бойлер, произведен от фирмата, и дигитални мултимери ще бъдат част от обучението на студентите. Цялата дарена апаратура е произведена от фирмата-дарител и реално се използва в промишлеността и бита. 
Ректорът чл.-кор. проф.Христо Белоев заяви, че полезното сътрудничество между фирмата и университета е от 10 години. В дебата между бизнеса и университетите има и начини да си помагаме взаимно, такива лаборатории са един от тези начини, каза Христо Стоянов, мениджър в компанията, която получи дарителско свидетелство от Русенския университет.