Благотворителен концерт на Клуб по спортни танци "Фламинго 98" осигури учебни пособия за 28 деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе. Танцьорите подариха едно красиво преживяване и истинска феерия от музика и цветове на децата от КСУДС, които бяха дошли в зала "Европа" в Доходното здание. Децата също бяха подготвили подаръци за танцовия клуб - изработени от тях гривнички с делфинче и пеперудка, символите на "Екивилибриум" и социалния комплекс. Танцьорите и техните родители бяха удостоени със званието "Благотворец Храбър" и получиха сертификати.