Леко ускоряване на ръста на икономиката до 2.1 на сто през 2016 г., бюджетен дефицит от 1.8 млрд. лв. или 2%, което е по-малко от планирания 2.5% преди, свиване на безработицата от 9.9 на сто на 9.1 процента, нарастване на потреблението с 1.3% спрямо тазгодишното увеличение от едва 0.5 процента, леко увеличение на преките чуждестранни инвестиции от сегашните 3.1 на сто от БВП до 3.2%, но и намаляване на ръста на износа от очакваните 8.1 процента през 2015 г. до 4.6% догодина. Това са прогнозите на финансовото министерство, заложени в публикуваните вчера Законопроект за републиканския бюджет 2016 г. и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за 2016-2018 г.
В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза се запазва планираният и преди ръст на минималната работна заплата до 420 лв. от 1 януари 2016 г., година по-късно да е 460 лв. и толкова да остане и през 2018 г.
Месечните помощи за отглеждане на дете ще са 37 лв. за първо дете, за семейство с две деца - 85 лв., с три - 130 лв. с четири - 140 лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството ще  расте с 20 лв. За отглеждане на близнаци месечната помощ се запазва по 75 лв. Остават същите и еднократните помощи за раждане на дете от 250 лв. за първо дете, 600 лв. - за второ, 300 лв. - за трето, и по 200 лв. за всяко следващо дете.
Предвижда се запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2016 г., но за 2017 и 2018 г. се повишава с по един процентен пункт осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО.