Над половината от живеещите в Русенско домакинства не могат да си осигурят редовна консумация на месо. Това показват анкетите на Териториалното статистическо бюро за изследване на доходите и индикаторите за бедност в областта за 2014 г. 52% от запитаните посочват, че се затрудняват да осигурят всеки втори ден на трапезата си месо, пилешко или риба.
47.4% от русенските домакинства ограничават и почивката си извън дома. Четири от всеки десет са със затруднени възможности да посрещнат непредвидени разходи със собствени средства (за неотложен ремонт на жилището и колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) и се ограничават при отопляване на жилищата си поради недостиг на средства. 
В областта 27% от лицата в домакинствата не притежават автомобил. В сравнение със средното положение в страната сме по-добре осигурени с телефони, вкл. мобилни - такива нямат едва 1.2% от живеещите в Русенско. 
През 2014 г. 88 хил. лица в областта или 38.3% живеят в риск от бедност и социално изключване.