Още с откриването си новата лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев получи ценно дарение. Съпругата на белетриста, известен с лингвистичните си изследвания, д-р Владка Вълчева дари целия езиковедски архив на съпруга си и предостави за използване 17-томния българо-чувашки речник, изготвен от него. Вълчев застъпваше тезата за общност между чувашкия и българския език. 
Д-р Владка Вълчева дари също и сборник на фолклориста Васил Стоин, както и лични средства в подкрепа на студентите, които ще работят в лабораторията. Тя бе открита завчера в рамките на деветите Арнаудови четения и ще работи към Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св.Димитър Басарбовски“ при Катедрата по български език, литература и изкуство в РУ. Десетки учени, специалисти, преподаватели и изследователи участваха в четенията с доклади, студии и научни съобщения.