Втори стационарен пункт ще замерва нивата на показателите във въздуха и ще следи за неговото качество, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Пунктът е в двора на детска градина „Детелина“ на ул.“Рига“ в кв.“Здравец изток“.
Станцията е на Русенската регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда и е оборудвана с допълнителни анализатори за контрол на специфични органични замърсители като стирен, тулоен, бензен,  сероводород, метан и неметанови въглеводороди. Подобно на Автоматичната станция в кв.“Възраждане“, новият пункт ще измерва и основните замърсители - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични показатели.
Въвеждането на втори стационарен пункт е част от допълнителните мерки, които са предприети след множеството сигнали за наличие на неприятни миризми в източните части на града, обясняват от екоинспекцията.
От РИОСВ съобщават още, че са открили още един замърсител на въздуха, който предстои да бъде санкциониран. Става въпрос за леярна на стомана и чугун, която е собственост на „Билбобул“ ООД. Промишлената сграда се намира в Източна промишлена зона и работи само през светлата част на деня. До проверка на дружеството се стигнало след пореден сигнал на гражданин, който се оплакал от неприятни миризми в района на „Напорни тръби“ ООД. Инспекторите установили на място, че във въздуха се изпускат неорганизирано вредни вещества. Освен това дружеството е въвело допълнителни мощности, без да уведоми инспекцията по законовия ред, и не е извършвало собствени периодични измервания на източниците на вредни емисии в обекта за последните две години.