Председателят на Общинската избирателна комисия Асен Станчев. Той е главен юрисконсулт в правния отдел на община Русе. Завършил е право в Русенския университет и от 2005 година работи като юрисконсулт в частни фирми, а пред 2011 година постъпва в общинската администрация. Станчев има опит в провеждането на местните избори като член на предходната избирателна комисия.

- Г-н Станчев, с колко бюлетини ще се гласува в неделя и какво трябва да знаят гражданите при гласуването?
- В община Русе ще се гласува с две бюлетини за кмет на община и за общински съветници, а в кметствата ще се гласува и с трета за кмет на кметства. За референдума бюлетината ще бъде отделна, като разликата е, че тя ще се постави в плик, докато другата ще бъде сгъната. 
Гражданите трябва да отбележат вота си със син химикал в рамките на квадратчето със знак Х или V. В кабините за гласуване и отвън на таблото ще бъде показано как се гласува, ще има списъци на кандидатите за общински съветници, защото те са само с номерче в бюлетината. За съветници трябва да се гласува два пъти - първият път с Х или V за партията и втори път, ако си имат предпочитан кандидат. 

- Как трябва да се отбележи вотът, за да бъде зачетен и да не бъде обявен за недействителен?
- За да е действителен вотът, преди избирателите да получат бюлетината, трябва да бъде сложен печат, а след като гласуват се полага втори печат. Това е задължително условие, за да е действителен вотът. Съгласно указанията на ЦИК самата бюлетина ще се сгъва пред избирателите, те ще я разгънат в секцията, ще гласуват и ще я сгънат по същия начин. Не трябва да я разгъват и не трябва да я показват.  

- Очаквате ли заради по-големия брой бюлетини да се получат струпвания на хора пред секциите?
- Надявам се, че няма да се случи. 

- За първи път на местни избори ще може да се гласува преференциално, като гласоподавателите посочат избрания от тях кандидат за съветник. Кое ще бъде по-специфичното при гласуването?
- Аналогично на изборите за общински съветници. Специфичното е, че за първи път освен за партия гражданите ще могат да гласуват и за техен предпочитан кандидат от листата.

- Хората обаче все още не са съвсем наясно с преференциите. Кога техният вот може да бъде зачетен за недействителен?
- Ако гласуват за няколко преференции. Вотът ще се зачита само за партията, а не за посочените личности. 

- Ще бъдат ли затруднени секционните избирателни комисии при преброяването на бюлетините заради преференциалния вот и референдума? 
- Възможно е, но през 2011 г. се гласуваше и за президентски избори, така че комисиите имат опит и се надявам, че няма да ги затрудни. 

- Как преференциалният вот ще се отрази на големите и на малките партии?
- Трудно е да се каже. След като партията си направи необходимия брой за общинската избирателна квота /тя се получава след като се раздели броят на действителните гласове за общински съветници на броя на мандатите - б.р./, който има 7% от тази квота като бройки в листата, влиза в т.н. листа А. В листа А влизат всички, които имат над 7% от тази общинска квота, като който има най-много преференции, отива на първо място и след него започват да се редят останалите със 7 и повече процента преференции според техния брой. Оттам насетне колкото мандата е получила партията, първо влиза листа А, а след това ако има допълнително мандати, започват да се подреждат кандидатите както са по листа. Възможно е този, който е на 51 място, да стане първи.

- Очаквате ли изненади на тези избори заради преференциалния вот?
- Нека избирателите да гласуват, пък ще видим.

- Кога се открива изборният ден и до колко часа ще може да се гласува?
- В 6 часа сутринта се открива и съгласно Изборния кодекс ще се гласува до 19 часа. Ако в 19 часа има опашка, се събират личните карти и гласуват тези, които са били пред секцията. 

- Колко са гласоподавателите на територията на общината?
- Гласоподавателите за местния вот са 145 912, а за националния референдум 153 993. 

- Откъде идва тази разлика?
- Разликата в броя на гласоподавателите за местния вот и националния референдум е заради правилото за уседналост. За изборите за кметовете и общински съветници трябва да има поне 6 месеца преди изборния ден, докато при националния референдум това изискване е към 10 август.

- В колко секции в общината ще се гласува тази година?
- 208, като две са с подвижна кутия, а 206 са стандартните. Има разкрити и пет допълнителни секции в болничните заведения и ареста. 

- А как ще гласуват хората с увреждания?
- Хората с увреждания, които са с ТЕЛК, до 4 октомври можеха да подадат заявление и да гласуват с подвижна избирателна кутия. Тези, които не са подали такова заявление и имат затруднения в придвижването или увредено зрение, могат да гласуват в 22 секции. Това обаче не ги обвързва с тях. Те могат да гласуват по постоянен адрес, във всяка секция, която те считат да подходяща, но председателят на секционната комисия ще прецени дали те да гласуват или не. Не трябва да носят ТЕЛК или друг документ, но председателят преценява дали здравословното им състояние отговаря на това изискване. Същото се отнася и за придружителя. Има забрана застъпниците, упълномощените представители, представители на медии да са придружители на секция.  

- До момента има ли нарушения на изборното законодателство, констатирани от ОИК?
- Това, което сме констатирали, е във връзка с лепене на агитационни материали извън заповедта на кмета. Имаме решения за 3-4 жалби, като само за една не сме се произнесли, защото комисия ходи на място, но констатира, че агитационните материали са отстранени. 

- А има ли сигнали до ОИК за купуване на гласове?
- Не, няма постъпвали. Това е в правомощията на полицията, защото е престъпление от общ характер.