Денонщна линия за сигнали за нарушения по време на изборите е открита в МВР. На тел. 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: [email protected] гражданите могат да съобщават за забелязани нарушения или евентуални престъпления, които касаят отговорноста на МВР в изборния процес. Откриването на линията е част от предприетите в МВР мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на местните избори.