Русенската лекарска колегия предложи на областния управител Стефко Бурджиев да се нанесат корекции в проекта за Областна здравна карта. Докторите се мотивираха с това, че русенската болница има характер на областно лечебно заведение, областта е със завишени показатели на количеството травми след пътно-транспортни произшествия и населението е застаряващо. На среща вчера Бурджиев прие за основателни предложените от лекарското съсловие аргументи и се ангажира да съдейства за отстояване на сериозни позиции за област Русе при изготвянето на Областната здравна карта, която да бъде работеща и адекватна на потребностите и ситуацията.
На 3 ноември ще се проведе заседание на областната здравна комисия във връзка с изготвянето на картата, като предстои да се организира и среща с депутатите от региона.