Секторът „Текстил и облекло“ очаква да завърши годината с висока стойност на експорта, която да се доближава до рекордните 1,86 млрд. евро от миналата година. Това показват данни на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ).
 Над 90 на сто от продукцията на бранша е предназначена за износ, като тази тенденция продължава, предвид все още слабото вътрешно търсене. Основният пазар на българската продукция, както и преди, продължава да бъде Европейският съюз. Главните търговски партньори са Италия и Германия - там отива почти половината от експорта. Други важни експортни страни са Великобритания, Франция, Гърция, Испания.
Заради санкциите срещу Русия към момента има спад с близо 13 на сто на годишна база на експорта за там, но в абсолютни стойности цифрите не предизвикват тревога, коментира Симеонова. По-скоро отслабването на руския пазар може да се отрази косвено чрез намаление на поръчките от клиенти, които оперират в Русия.
Основните конкуренти на българските производители на регионално ниво са съседните държави - предимно Румъния и Турция, а също така Сърбия, Македония, Албания. От 2007 г. секторът е загубил 60 хил. работни места. В момента заетите в него са 104 хил., което представлява близо 5 на сто спад на годишна база. Основният проблем за бранша продължава да бъде липсата на кадри - както квалифицирани, така и неквалифицирани. Затова асоциацията се застъпва за идеята за възможно по-бързо въвеждане на дуалната система за професионално образование. Браншът се нуждае също и от спешни промени в Кодекса на труда, които да направят трудовия пазар по-гъвкав и конкурентен.