10 тона генномодифицирана соя в преработвателно предприятие в Бургас откриха инспектори от Агенцията по храните. На фирмата е наложен акт, като глобата ще е в размер между 50 000 и 70 000 лева.Суровината е със страна на произход Украйна и е използвана за производство на пакетирани ядки. Част от тях са стигнали до търговската мрежа, но са взети мерки за изтеглянето им, уточняват от Агенцията по храните.

Лабораторните резултати показват съдържание на разрешение за употреба ГМО, но в количество над 5%, което не е етикирано според изискванията на законодателството.

Продуктите, произведени от тази суровина, не са опасни за консумация, но подвеждат потребителя. Цялото количество е възбранено и собственикът на предприятието ще реши дали да унищожи продукта, или да го преетикетира, като обяви съдържанието на ГМО.